WZORNICTWO

Wzornictwo przemysłowe to metoda działania, która czyni z pomysłu przedmiot, który można wyprodukować i który, dzięki jego atrakcyjności wizualnej i walorom użytkowym, można sprzedać. Wzornictwo to działalność twórcza, która ma na celu określenie formalnych wartości przedmiotów wytwarzanych przez przemysł.

Tymi wartościami mogą być cechy zewnętrzne produktów, ale także strukturalne i funkcjonalne.

Projektowanie wzornictwa jest według mnie pomostem między techniką, strategią marketingową przedsiębiorstw a stylem i jakością życia społeczeństwa. Dla mnie celem projektowania jest zauważenie, zdefiniowanie i kreatywne rozwiązanie problemu.

'Wzornictwo to skóra oblekająca technologię, technika jest na tyle niezrozumiała, że wymaga interpretacji' (Derrick de Kerckhove 1993).

Wzornictwo przemysłowe jest dziedziną interdyscyplinarną. Znajduje się między światem techniki (produkcji) a światem marketingu (sprzedaży). Efektem pracy projektanta jest nadana przedmiotowi forma. Mądrze i ergonomicznie zaprojektowane formy przedmiotów sprawiają, że ich użytkowanie jest wygodne i łatwe.

Projekty wzornicze przemyślane od strony technicznej, materiałowej i uwzględniające uwarunkowania technologiczne producenta mają istotny wpływ na koszty wytwarzania. Projekty uwzględniające uwarunkowania rynkowe mogą mieć kluczowy wpływ na poziom sprzedaży produktu i przyczynić się do jego sukcesu na rynku. Wzrost konkurencyjności firmy ma bezpośredni wpływ na wzrost produkcji.

Ostatnie realizacje - Wzornictwo